Our Family History

Byfoged Søren Nielsen

Mand ca. 1660 - 1730  (~ 70 år)


Personlige oplysninger    |    PDF

 • Navn Søren Nielsen 
  Præfiks Byfoged 
  Født ca. 1660 
  Køn Mand 
  Død 11 jul. 1730  Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 21 jul. 1730  Kirkens Kor, Sæby Kirke, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Fra: http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=74370
   >>>>
   Soren Nielsen blev Byfoged 26. Juni 1709, var Kobmand og en Tid Konsumtionsforpagter. Var Son af Raadmand Nr. 27 Niels Sorensen og Margrete Lauridsdatter Tamstrup og var fodt o. 1660, dod 11. Juli 1730. Allerede 2. Aug. 1678 tog han Borgerskab3), altsaa i en Alder af 18 Aar, og 23. Novbr. 1681 skodede han til Felbereder Peder Jorgensen Lund, der var gift med hans tilkommende Hustrus Soster Else Ottosdatter

   3) Sæby Raadstuepr.

   (se Borgmester Nr. 16, Ferslev), 2 Agre i Gl. Strandhave,hvilke havde tilhort salig Christen Tamholt1), og som Peder Jorgensen for lang Tid siden (for 1673) havde kobt af Soren Nielsens Fader Niels Sorensen2).
   Som Byfoged var Soren Nielsen sammen med Sognepraesten Melchior Hjardemaal (der 1707 begegnede ham med de Ord: »Djaevelen fare i Dig, Din bugede Hund«s) Kirkens og Hospitalets Inspektorer, og Soren Nielsen overlod 800 Rdl. af disse Institutioners Midler til Stiftamtmand Baron Peder Rodsteen, der dode 1714 som Geheimeraad, Besidder af Baroniet Marselisborg og Stamhuset Constantinsborg. Byfogeden forsomte imidlertid at sikre sig Pant for Pengene, og Rodsteen tilbagebetalte dem ikke. Summen henstod saa uforrentet indtil 1721, da Stiftsovrigheden paalagde Saeby Kirkeinspektionat tilsvare den. Imidlertid var Melchior Hjardemaal dod 1717, og der opstod da Proces mellem Soren Nielsen og Praestens Arvinger om Betaling af Tilsvaret af det betydelige Belob. Sagen kom for Hojesteret, der kendte Byfogeden pligtig til ene at betale Summen, men ved kongelig Resolution af 19. Decbr. 1721 bevilgedes, at han maatte slippe med at betale de 800 Rdl. uden Rente, og han betalte saa 2. April 1722 med en kongelig Obligation*). Det gik i Saeby som saa mange andre Steder, at Konsumtionsforpagtningen medforte Stridigheder mellem Forpagterne og Borgerskabet, der skulde yde Konsumtion. Soren Nielsen var Forpagter 1708 og 1711, og 1710 var der Strid mellem ham paa den ene Side og Borgerne Kobmand Peder Nielsen Kragelund (Byfogedens senere Svigerson),

   1) Christen Jensen Tamholt var 1633 og 1638 Kobmand i Sæby.
   2) Saeby Tgb. 23. Novbr. 1681.
   3) a. St. 1707, 81. 2.
   4) Sffiby Kirkes Regnskabsbog 1629—1764, BL 50, 88, 90.

   Prokurator Daniel Wolff1), Kobmand Jakob Olufsen Jelstrup*) og Skipper Peder Mikkelsen Riiber3) saerlig angaaende Konsumtionen.

   Stiftamtmand Peder Rodsteen kom i den Anledning til Sæby og fik 22. Jan. tilvejebragt Forlig, som dog ikke blev affattet skriftligt. Da Rodsteen samme Dag kom til Hjorring, blev Forliget nedskrevet, men Klagerne mente, at det var konciperet af Soren Nielsen, og de folte sig brostholdne ved flere Udtryk deri, bl. a. at de kaldtes mrolige Mennesker*. De havde bl. a. angivet, at Byfogeden havde begunstiget sin Kones

   1) Daniel Wolff fik 1. Maj 1700 Bevilling til at vsere Prokurator for alle Over- og Underretter i begge Riger, Hojeste ret undtaget. Han boede da og endnu 1705 i Aalborg, men der efter i Sseby og blev 2. Febr. 1706 Birkefoged i Ssebygaardf Birk, hvilken Stilling han fratraadte 1712. 1717 overgik del ham ved Norrejyllands Landsting en Dorn for at have produ ceret falske Dokumenter, hvorfor han fik en Bode paa 10( Rdlr., men Generalfiskalen paastod ham 1720 domt fra subsidisert at have Prokuratorbevillingen forbrudt, men Dom men kendes ikke. Han boede endnu 1725 i Sseby, men ham senere Sksebne er übekendt1). Han var gift I med . . ? II Aalb. Bud. 21. Juli 1700 mei Sofie Amalie Pedersdatter Kleis eller K1 ees ?en lokket Kvinde" hos Johan Adolf EHeis i Aalborg. Hun dodi i Sseby 15. Jan. 1718, og Wolff blev derefter gift 111 13. Deebi 1718 i Bselum med Maren Jensdatterßlicher, dob Bselum 12. Juli 1682, begr. Viborg Graabrodre 28. Sept. 175C Datter af Pastor Jens Nielsen B. i Bselum og Sister til Pasto Melchior Hjardemaals Hustru i Sseby, der ogsaa hed Mare] Jensdatter Blicher. 17252) forte Wolff Proces for sidstnsevnt Maren Jensdatter mod Kaptajn Johan Daniel Frichs og Hu strus D^dsbo i Sseby. Kaptajn Frich havde eegtet Enken efte den i Sseby 1722 dode Kaptajn Andreas Sorensen, Anne Jens datter, og da hun dode 1. Juli 1724, 72 Aar gl., forlovede hai sig straka efter med Pastor Melchior Hjardemaals Enke, oi Brylluppet skulde allerede staa 24. Oktbr.; Bestemmelsen vai at hun skulde arve Kaptajnen. Men Natten for Brylluppet dod han uden at have gjort Testamente, og der blev saa Proce
   2) Se Raadmand Nr. 28 Mads Nielsen Bangsbo.
   3) Borgerskab 1696.
   1) Se HJorth-Nielsen: Danske S. 354.
   2) Kjser-Hvetbo H. Tgb. 13. April 1725, 81. 423 f.

   Familie med Skatteansaettelse, men Byens ovrige Borgere holdt med Byfogeden, takkede ham godt og sagde, at Klagernes Formaal var at skille ham ved Embedet og ruinere Byen, hvorefter Stiftamtmanden havde forbudt Borgerne at foretage retslige Skridt mod Soren Nielsen som Byfoged, uden at der forst skete Henvendelse til Stiftamtet. Klagerne henvendte sig nu atter til Rodsteen angaaende de i Forligsakten anvendte, formentlig fornsermelige Udtryk, og Rodsteen svarede saa, at hvis der var noget personligt fornaermeligt, skulde det vaere annulleret1). 1708 foraerede Soren Nielsens Mosters Mand, Farver Jorgen Lowson, ham en Ejendom, som salig Laurs Christensen forhen paaboede2) og Jorgen Lowson betsenkte ham ogsaa med 1500 Rdl. i sit Testamente.

   Om Soren Nielsens Virksomhed som Byfoged siger den senere Stiftamtmand Jorgen Bille3), at han aldrig var meget lovkyndig, »men passerer for en serlig Mand paa det naer, hans Svogre, som ere tvende Sonner og tvende Dotres Maend, haver bragt hannem til at begaae store Fauter ved Rettens Administration, samt Byen at handthseve og gouvernere, som regieres saa slet, at hans egne Born haver alle de Midler og Handel, som er udi Byen, og de andre Borgere ey haver Salt til et JEg videre, end han og Bornene vil unde dem«.

   Han og Hustru gav en Vinkande af Solv til Sseby Kirke, i hvilken de er begravet i hans Foraeldres Gravsted i Kirkens Kor. Gift o. 1683 med Birgitte Ottesdatter, f. 165*, begr. 11. Decbr. 1737, Datter af Borger Otto Christensen og Barbara Pedersdatter (se Borgmester Nr. 16, Ferslev).

   1) Sæby Tgb. 28. Jan., 4. Febr., 26. Marts 1711.
   2) eseDy xgD. ze. Jan., *. ueDr., zo. marts xixx. a) a. St. 7. Marts 1708. Laurs Christensen var gift med Katrii
   3) Tta-nsAre. Soml 1 TV 197
  Person-ID I12741  My Genealogy
  Sidst ændret 31 jan. 2011 

  Far Rådmand Niels Sørensen,   f. 1616,   begr. 26 aug. 1672, Kirkens Kor, Sæby Kirke, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 56 år) 
  Mor Margrethe Lauridsdatter Tamstrup,   f. ca. 1625, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. jul. 1704, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 79 år) 
  Gift 1653  Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F620  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Birgitte Ottesdatter,   f. 1659, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1737, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 78 år) 
  Gift ca. 1683 
  Børn 
   1. Karen Sørensdatter,   f. 1684, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. feb. 1755, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 71 år)
   2. Kancelliråd Niels Sørensen,   f. 1686, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1762, Lerbæk Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 76 år)
   3. Otte Sørensen,   f. 1689, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. nov. 1690, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 1 år)
   4. Købmand Jacob Sørensen,   f. 1691, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. mar. 1753, Dronninglund Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 62 år)
   5. Otto Sørensen,   f. 1693, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 7 jun. 1706, Soner, Norge Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 13 år)
   6. Købmand Søren Sørensen,   f. 1695, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. mar. 1741, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 46 år)
   7. Birgitte Sørensdatter,   f. 1696, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. feb. 1698, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 2 år)
   8. Birgitte Sørensdatter,   f. 1698, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1754, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år)
   9. Skibsfører Oluf Sørensen,   f. 1700, Sæby, Hjørring Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Familie-ID F715  Gruppeskema  |  Familie Tavle